Malaysia landscape
Job Post
Agensi Pekerjaan Sumber ORG Sdn Bhd

Pengurus Kilang - Masai Johor Bahru

Agensi Pekerjaan Sumber ORG Sdn Bhd Posted: 23 Days
Flag job 🏴

Description:

Tanggungjawab:
• Mengurus kilang memastikan aktiviti perniagaan berkualiti tinggi dengan kecekapan maksimum, pengeluaran,
perkhidmatan dan keuntungan bagi organisasi.
• Menyumbang kepada latihan dan pembangunan pasukan
• Tanggungjawab keseluruhan untuk melaksanakan semua tugas dengan mematuhi peraturan undang-undang/berkanun yang berkaitan,
tugas profesional, tanggungjawab dan kewajipan dan sisipkan seperti yang berkenaan cth Garis Panduan Amalan Terbaik,
Pensijilan ISO, Halal, dll
• Mengurus, mengarah dan memantau prestasi keseluruhan kilang
• Perhubungan yang berkesan dengan dan sokongan serta bantuan kepada seluruh organisasi
• Mengekalkan dan menambah baik mekanisme pengeluaran dan aktiviti kilang, termasuk ukur dan
mengukur operasi, proses, hasil dan keuntungan serta menyebarkan maklum balas kepada
entiti dalaman yang sesuai
• Membangunkan rancangan untuk kemajuan kilang, peningkatan pengeluaran dan pertumbuhan am
• Sokongan kepada semua unit/jabatan lain yang mempunyai isu berkaitan
• Tertakluk kepada kriteria yang dipersetujui, pengambilan, latihan, tindakan dan sasaran yang ditetapkan, menilai dan mengurus
prestasi, pembangunan, bimbingan dan sokongan am semua ahli pasukan untuk memastikan sasaran adalah
bertemu
• Mewakilkan kuasa dan tanggungjawab kepada pasukan dengan penyeliaan, akauntabiliti dan semakan
• Menggunakan sumber dan mengawal perbelanjaan secara bertanggungjawab untuk memenuhi kawalan belanjawan
• Berinteraksi dan bekerjasama dengan semua ahli organisasi, pembekal dan pelanggannya
• Sebarang tugas lain yang diberikan oleh pihak pengurusan

Keperluan:
• Ijazah Sarjana Muda dalam Pentadbiran Perniagaan, Pengurusan Perindustrian, Logistik, atau bidang berkaitan.
• Sekurang-kurangnya 10 tahun pengalaman bekerja dalam industri pembuatan diperlukan untuk jawatan ini.
• Required language(s): English, Mandarin & Bahasa Malaysia
• Pengalaman terbukti dalam peranan pengurusan atau penyeliaan dalam kilang.
• Pensijilan dalam Pengurusan Pengeluaran dan Inventori serta Kawalan Kualiti.
• Pengetahuan yang kukuh tentang peralatan kilang khusus industri.
• Mahir dalam semua aplikasi Microsoft Office.
• Keupayaan untuk berbilang tugas.
• Kemahiran pengurusan masa yang cemerlang.
• Kemahiran analisis dan penyelesaian masalah yang sangat baik.
• Kemahiran pengurusan dan kepimpinan yang kukuh.
• Kemahiran komunikasi yang berkesan.

Waktu bekerja: Isnin – Sabtu (8.00 pagi – 5.00 petang)

Untuk MALYSIAN SAHAJA.

Sila hantar resume terkini anda kepada "tracylim at orgresources dot com dot my" atau hubungi kami di talian 06-336.1851/1852 (Tracy Lim)


Flag job 🏴
Similar Jobs: Assistant Compliance Officer, Web Designer, Business Development Representative.