Philippines landscape
Job Post
Vax Source Trading and Medical Services

Company Nurse

Vax Source Trading and Medical Services Posted: 1 Month
Flag job 🏴

Description:

Nars ng Kumpanya

 • Bumuo at magpatupad ng mga programang pangkalusugan at pangkaligtasan.
 • Magbigay ng emergency na paggamot sa lugar ng trabaho.
 • Magbigay ng over-the-counter na gamot sa mga empleyado.
 • Isulong ang malusog na pagkain at mga programang pangkalusugan.
 • Idokumento ang lahat ng pinsala at karamdaman ng empleyado at panatilihing kumpidensyal ang impormasyong ito.
 • Pagbutihin ang kalusugan ng mga empleyado sa pamamagitan ng patuloy na mga programa at pagsusuri sa kalusugan.
 • Bumuo ng mga estratehiya upang matiyak ang maximum na input sa trabaho ng empleyado.
 • Makipag-usap sa pamamahala nang regular.
 • Iba pang saklaw sa loob ng saklaw ng occupational Nursing.

Mga kinakailangan:

 • Dapat ay isang Licensed PH Nurse
 • 21-38 taong gulang
 • Ang kaugnay na karanasan bilang Occupational Nurse ay hindi isang kinakailangan ngunit isang plus
 • Ang BOSH Training ay hindi kinakailangan, ngunit isang plus
 • Handang mag-ulat on-site sa Alabang, MF sa 9AM-6PM (fixed shift)

Flag job 🏴
Similar Jobs: Company Nurse, Aircon Technician, Laboratory Technician, GUIDANCE COUNSELOR.