Malaysia landscape
Job Post
Spark Hunts Resources

Asst HR Manager / Snr HR Exec - Kontrak 6 bulan

Spark Hunts Resources Posted: 23 Days
Flag job 🏴

Description:

Penolong Pengurus HR / Eksekutif Kanan HR (kontrak 6 bulan)

Deskripsi kerja:

· Bertanggungjawab dan bertanggungjawab untuk spektrum penuh HR termasuk pemilihan & pengambilan, perancangan & latihan tenaga kerja, dan perkara berkaitan HR lain

· Bertanggungjawab untuk memacu pengambilan untuk memenuhi keperluan organisasi

· Membantu dalam membangunkan persekitaran kondusif yang akan menarik dan mengekalkan pekerja yang berkelayakan

· Untuk membina cadangan nilai pekerja yang kukuh yang menarik pembangunan, ganjaran dan mengekalkan bakat terbaik (perancangan penggantian)

· Menguruskan disiplin pekerja atau isu perhubungan pekerja, rungutan, dan kaunseling mengenai masalah berkaitan kerja.

· Menyediakan, mendraf, mengemas kini dan mengesyorkan dasar sumber manusia, dan prosedur mengikut arahan Syarikat dan keperluan undang-undang. Memastikan pematuhan undang-undang di seluruh pengurusan sumber manusia

· Untuk mengambil bahagian dalam aktiviti penambahbaikan proses dan rancangan untuk Pembangunan Sumber Manusia

· Memastikan pematuhan Akta Pekerjaan dan keperluan undang-undang lain yang berkaitan

· Menyelia pemprosesan gaji bulanan dan memastikan pematuhan kepada pihak berkuasa kerajaan seperti KWSP, PERKESO dan LHDN.

· Menyelia & mengurus pasukan operasi HR

Keperluan Kerja:

· Calon sekurang-kurangnya memiliki Diploma atau Ijazah dalam bidang HRM atau setaraf

· Sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman bekerja dalam keutamaan dalam bidang berkaitan

· Mahir dengan kedua-dua bahasa Inggeris pertuturan dan bertulis, dan Bahasa Malaysia

· Ayat yang baik dengan perundangan berkaitan pekerjaan berhubung dengan HR (Akta Pekerjaan, Akta Perindustrian dan lain-lain)

· Kemahiran komunikasi bertulis dan lisan yang sangat baik, personaliti, kemahiran analitikal dan penyelesaian masalah

· Mampu bekerja secara bebas dengan pengawasan minimum dan menjaga kerahsiaan

· Melindungi maklumat dan kepentingan syarikat pada setiap masa.

· Permulaan segera adalah satu kelebihan

· Bersedia bekerja di Kuala Lumpur


Flag job 🏴
Similar Jobs: B2B Outbound Business Development Representative, Sales Manager, HR Specialist.