Philippines landscape
Job Post
dreamcareerbuilder.com

Espesyalista sa Marketing

KLG International Inc. Foodservice. Division Posted: 22 Days
Flag job 🏴

Description:

DESKRIPSYON NG TRABAHO:

  • Responsable para sa pagpapatupad ng mga partikular na aktibidad sa marketing at pamamahala ng account para sa nakatalagang kategorya ng produkto.
  • Tumutulong sa pangkalahatang pagpapatupad ng mga plano at diskarte sa pagpapaunlad ng marketing ng mga produkto.
  • Naghahanda at nakikilahok sa mga trade show/exhibits mula sa labasan hanggang sa pagpasok.
  • Nagsasagawa ng mga pagsasanay sa mga customer at sa mga empleyado tungkol sa mga produkto.

KUALIFIKASYON:

  • Degree sa Hotel Restaurant and Management, Marketing Culinary Arts, Business Administration o anumang kaugnay na kurso.
  • Magandang pandiwang at nakasulat na mga kasanayan sa komunikasyon
  • Masipag at dedikado.

Flag job 🏴
Similar Jobs: Brand Manager/Associate, Sales Admin Associate, Customer Support Specialistt/Order Desk.