Philippines landscape
Job Post
dreamcareerbuilder.com

Ipakita ang Processor

Hyundai Engineering Philippines Posted: 18 Days
Flag job 🏴

Description:

5 Taon na Karanasan

Marunong sa kompyuter

Maaaring gumana nang may kaunting pangangasiwa

kaalaman sa pagproseso ng Visa at DOLE

Dapat pangasiwaan ng Visa Processing Officer ang lahat ng aspeto ng Visa at Immigration Service, na tinitiyak na ang proseso ay tumatakbo nang maayos.
Kailangang pangasiwaan ang pagkumpleto ng lahat ng may-katuturang mga dokumento ng Visa at Immigration at tiyaking matatanggap ang mga ito sa loob ng takdang panahon na itinakda ng gobyerno.
Dapat mong mapanatili ang matatag na relasyon sa pagtatrabaho sa lahat ng kliyente at kasamahan.
Ang Visa Processing Officer ay dapat na matulungan ang kliyente na makakuha ng mga Visa at iba pang dokumentasyong kinakailangan.
Dapat mong tanggapin ang buong responsibilidad para sa lahat ng mga isyu sa imigrasyon at mga operasyong nananatiling napapanahon sa anumang mga pagbabago sa batas.
Pagtulong sa mga kliyente sa pagkumpleto ng mga papeles, at pagtiyak na ito ay isinumite sa oras.
Pag-verify ng pagiging tunay ng mga papeles at mga sumusuportang dokumento.
Kilalanin ang lahat ng mga legal na isyu na pumapalibot sa mga regulasyon sa imigrasyon nang walang pagkabigo at magbigay ng tulong sa anumang mga legal na pamamaraan na isasagawa ng mga kliyente.
Basahin at isalin ang lahat ng mga dokumento sa imigrasyon upang maunawaan at mabigyang-kahulugan ng mga kliyente ang lahat ng mga panuntunan sa imigrasyon bago iproseso ang anumang aplikasyon.
Tulungan ang mga kliyente sa pag-file ng mga papeles sa imigrasyon sa kani-kanilang konsulado at tumulong din sa pag-follow up ng lahat ng mga dokumentong kailangan para sa imigrasyon tulad ng pasaporte, visa, permit, atbp. sa mga kliyente bago simulan ang pagproseso ng imigrasyon.
Panatilihin ang pagiging kompidensiyal at seguridad ng mga dokumento at impormasyon ng mga kliyente.
Gawin ang iba pang mga tungkulin na maaaring italaga, dapat na may kakayahang umangkop.
https://ph.joblum.com/job/visa-processing-officer/890523


Flag job 🏴
Similar Jobs: Plumber, Operations Manager, Procurement Staff.