Philippines landscape
Job Post
MAQ Talent Solutions

Customer Service Representative - Proseso ng Telep

MAQ Talent Solutions Posted: 1 Month
Flag job 🏴

Description:
  • Sagutin ang magalang na mga papasok na tawag.
  • Tumugon sa mga katanungan ng customer.
  • Magbigay ng personalized na serbisyo sa customer sa pamamagitan ng pagtugon sa mga pangangailangan ng mga customer.
  • Tiyakin ang feedback mula sa customer upang higit pang mapabuti ang mga serbisyo sa customer.
  • Pamahalaan at i-update ang mga database ng customer na may katayuan ng bawat customer.
  • Makipag-ugnayan sa dispatch team para magpadala ng mga produkto o magbigay ng mga serbisyo sa oras
  • sa mga customer.
  • Bumuo ng katapatan ng customer sa pamamagitan ng follow-up ng mga tawag ng customer.
  • Suriin ang mga problema ng mga customer at magbigay ng lohikal na pangmatagalang solusyon.
  • Ang lahat ng mga aplikante ay kinakailangang magsuot ng face mask kapag nasa loob ng lugar, at ganap na nabakunahan.

Flag job 🏴
Similar Jobs: Event Management, Internship - JUNIOR SALES AND MARKETING, Fulltime - BRAND AMBASSADOR TRAINEE.