Philippines landscape
Job Post
dreamcareerbuilder.com

Accounting Associate - Mga Account Receivable

Punta Bulata Resort & Spa Posted: 16 Days
Flag job 🏴

Description:

Tinitiyak ng Accounting Associate – Accounts Receivable ang katumpakan at kahusayan ng mga operasyon, proseso at sinusubaybayan ang mga papasok na pagbabayad, at sinisiguro ang kita sa pamamagitan ng pag-verify at pag-post ng mga resibo.

MGA TUNGKULIN AT RESPONSIBILIDAD:

 1. Nagpoproseso, nagbe-verify, at nagpo-post ng mga resibo para sa mga produktong ibinebenta o mga serbisyong ibinigay
 2. Tumatanggap ng cash at ulat ng benta mula sa resort
 3. Itala ang ulat ng mga benta sa cashier shift nang manu-mano
 4. Nag-file ng ulat sa pagbebenta ng cashier ng hotel at outlet
 5. Nag-file at nagpapanatili ng lahat ng mga ulat o transaksyon at nag-attach ng mga deposit slip
 6. Kumuha ng impormasyon mula sa ibang mga departamento upang matiyak na ang mga talaan ay tumpak at kumpleto at ang mga account receivable ledger at mga journal ay napapanahon
 7. Encash check para sa Front office at revolving fund ng resort
 8. Sinusuri ng mga deposito ang mga paybill (Innove, mga supplier, atbp.)
 9. Nagdedeposito ng cash ng payroll at service charge
 10. Inihahanda ang ulat ng pagkakasundo sa pagtatapos ng buwan
 11. Responsable para sa pagproseso ng pag-renew ng pagpaparehistro ng LTO
 12. Responsable para sa pagproseso ng Prudential Guarantee COC
 13. Gumagawa ng iba pang mga gawain ayon sa maaaring italaga


Flag job 🏴
Similar Jobs: Accounting Associate - Accounts Receivable.