Philippines landscape
Job Post
MAXWEALTH INFINITY HOLDINGS CORPORATION

Opiser ng HR

MAXWEALTH INFINITY HOLDINGS CORPORATION Posted: 18 Days
Flag job 🏴

Description:

· Dumalo sa lahat ng panloob at panlabas na mga katanungan o kahilingan na nauugnay sa HR

· Tumulong sa proseso ng recruitment sa pamamagitan ng pag-post ng trabaho, pagtukoy ng mga kandidato, pagsasagawa ng mga panayam, pagsasagawa ng mga reference check, at pag-isyu ng mga kontrata sa pagtatrabaho

· Maghanda at suriin ang mga pakete ng kompensasyon at benepisyo

· Panatilihin ang mga tsart ng organisasyon at mga detalyadong paglalarawan ng trabaho kasama ang mga rekord ng suweldo

· Subaybayan ang mga badyet ayon sa departamento

· Responsable para sa mga pakikipag-ugnayan ng empleyado at relasyon ng empleyado

· Bumuo at ipatupad ang mga patakaran ng HR sa buong organisasyon

· Manatiling up-to-date at sumunod sa mga pagbabago sa batas sa paggawa

· Iproseso ang mga tanong ng mga empleyado at tumugon sa isang napapanahong paraan

· Mag-isyu ng mga memo at iba pang mga aksyong pandisiplina sa mga empleyado

· Magsagawa ng mga oryentasyon sa mga bagong upahang empleyado

· Magplano ng quarterly at taunang performance review session

· I-update ang mga rekord ng empleyado na may bagong impormasyon sa pag-hire at/o mga pagbabago sa status ng trabaho

· Pangasiwaan at tiyakin sa oras na pagpapatupad ng pagsusuri sa pagganap ng empleyado

· Responsable sa paghawak ng mga kasong Administratibo o pagpapalabas ng mga aksyong Pandisiplina sa mga empleyado

Payroll

· Iproseso ang payroll sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga talaan ng oras at pagdalo at paglutas ng anumang mga error sa payroll

· Pangasiwaan ang end-to-end na proseso ng payroll

· Nakapag-compute ng payroll gamit ang manual at/o automated system.

· Maghanda, mag-upload at mag-post ng pay-slip ng mga empleyado.

· Iproseso ang huling sahod ng mga hiwalay/nagbitiw na empleyado at mga dokumento pagkatapos ng trabaho.

· Iproseso at isumite ang mga dokumento ng iba pang benepisyong nauugnay sa empleyado tulad ng sertipikasyon ng PHILHEALTH, PAGIBIG loan, SSS loan-sickness-maternity benefits at SSS Notifications and Reimbursement.

· Pag-file at pagpapadala ng buwanang kontribusyon, pautang, atbp. sa SSS, PAGIBIG at PHILHEALTH.

· Pagsubaybay sa mga reimbursement –maternity, pagkakasakit, inaprubahang claim ng empleyado at iba pa.

· Paghahanda at pag-uulat ng year-end tax annualization

· Ihanda ang mga empleyado ng BIR Forms 2316, 2306, Alphalist, at iba pang dokumentong nauugnay sa BIR.

· Pagsusumite ng mga kinakailangang ulat o dokumento sa mga ahensya ng gobyerno.

· Updated sa DOLE, SSS, PAGIBIG, PHILHEALTH at BIR regulations, guidelines.

· Pag-iingat ng rekord at pag-file ng mga dokumento na may kaugnayan sa payroll at mga benepisyo ng empleyado.

· Iba pang mga gawain na may kaugnayan sa payroll at/o pagkalkula ng mga benepisyo ng mga empleyado na maaaring italaga paminsan-minsan.

· Iwanan ang pagsubaybay at umalis sa conversion

KUALIFIKASYON SA TRABAHO

· Bachelor's degree sa Human Resources o nauugnay na larangan

· Marunong sa lahat ng aspeto ng HR

· May hindi bababa sa 3 taong karanasan sa trabaho bilang isang HR Officer

· Pamilyar sa full-cycle na recruiting

· Nakaranas sa paghawak ng payroll para sa higit sa 200 empleyado

· Matibay na pag-unawa sa batas sa paggawa at proseso ng payroll

· Magandang kakayahan sa paglutas ng problema

· Napakahusay na pandiwang at nakasulat na mga kasanayan sa komunikasyon

· Kailangang handang magtrabaho nang buo on-site (BGC Taguig)

· Gumagana nang maayos sa ilalim ng presyon at nakakatugon sa masikip na mga deadline


Flag job 🏴
Similar Jobs: Accounts Service Personnel, Admin and Office Manager, Personal Assistant.