Philippines landscape
Job Post
SBS Philippines Corporation

Accountant / Junior Accountant

SBS Philippines Corporation Posted: 14 Days
Flag job 🏴

Description:

1. Suriin, suriin at suriin ang mga talaan ng accounting, mga pahayag sa pananalapi, at iba pang mga ulat sa pananalapi upang masuri ang katumpakan, pagkakumpleto at pagsunod sa mga pamantayan sa pag-uulat at pamamaraan.

2. Suriin ang mga nakalkulang buwis na ginawa ng mga outsource bookkeeper at isumite gamit ang mga pasilidad ng BIR offline form at/o BIR EFPS, alinman ang naaangkop.

3. Suriin ang mga pagpapatakbo ng negosyo, mga gastos, kita at mga obligasyon at ipaalam sa pamamahala ang pagkakalantad sa mga buwis at posibleng mga paglabag sa mga namamahala na batas at gumawa ng mga rekomendasyon upang maiwasan at maiangkop ito sa isang legal na paraan at mga pamamaraan.

4. Subaybayan at suriin ang buwanan at taunang pagsunod sa mga ahensya ng pambansa at/o lokal na pamahalaan, tulad ng pag-update ng mga libro ng mga account sa BIR, pagpaparehistro ng mga Opisyal na Resibo, Mga Invoice at iba pang mga pormang nakarehistro sa BIR.

5. Buwanang pagsusuri ng mga bank statement sa pamamagitan ng pagsasagawa ng bank reconciliation at pakikipag-ugnayan sa mga outsourced bookkeeper na hindi naitala o dobleng pag-record ng mga transaksyon.

6. Tulungan ang Accounting Supervisor sa pagsuri sa mga sumusunod;

· Lahat ng muling pagdadagdag ng Petty Cash Fund

· Mga pagsingil ng third party gaya ng trucking, broker, insurance, custom duties, utility, atbp.

7. Pinangangasiwaan ang audit o imbestigasyon ng BIR at/o local government unit

8. Iba pang mga gawain na may kaugnayan sa trabaho o kailangang gampanan kaugnay ng kumpanya sa ilalim ng Sytengco Group.


Flag job 🏴
Similar Jobs: Accounting Assistant / Analyst (SHEC), Liaison Clerk (SWAN), Accountant / Junior Accountant.