Malaysia landscape
Job Post
Hydroscience Engineering Sdn bhd

Jurutera Projek

Hydroscience Engineering Sdn bhd Posted: 2 Month
Flag job 🏴

Description:

Keperluan:

1) Ijazah dalam bidang Mekanikal, Kimia, Alam Sekitar dan berkebolehan bertutur dan menulis Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia

2) Pengalaman: lebih baik bekerja dalam industri rawatan air sekurang-kurangnya 2-3 tahun ke atas

3) Lokasi kerja : Bergantung kepada lokasi projek

Tanggungjawab:

• Boleh mengendalikan projek rawatan air dan air sisa dan memastikan projek itu menepati bajet, jadual dan spesifikasi

• Membantu pengurusan dalam perancangan, semakan spesifikasi, penyediaan lukisan kad automatik, penyeliaan dan semakan pemasangan peralatan,

• Setelah projek selesai, jurutera akan membantu dalam penyediaan dokumen seperti manual operasi & penyelenggaraan, seperti lukisan binaan, ujian & pentauliahan, laporan, dsb.

• Membantu dalam menyelesaikan masalah sistem apabila diperlukan.

• Dan tanggungjawab dan kuasa lain yang diberikan oleh atasan dari semasa ke semasa.


Flag job 🏴
Similar Jobs: NURSE, HR & Admin Assistant / Executive, Digital Marketing.