Malaysia landscape
Job Post
Orlin Academy Sdn Bhd

Guru Keperluan Pendidikan Khas

Orlin Academy Sdn Bhd Posted: 2 Month
Flag job 🏴

Description:

1) Mengadakan kelas dengan kreativiti dan mengikuti garis panduan yang diketengahkan oleh syarikat.

2) Merancang Rancangan Pendidikan Individu untuk penggal, bulanan dan mingguan.

3) Menyediakan laporan perkembangan dan kemajuan kanak-kanak

4) Mengadakan aktiviti kurikulum di dalam kelas

5) Menghadiri seminar/latihan dalaman/kursus yang diarahkan oleh syarikat

6) Melaksanakan tugas yang diarahkan oleh syarikat

Keperluan Guru Pendidikan Khas:

  • Ijazah sarjana muda dalam pendidikan / pendidikan khas / psikologi.
  • Pengalaman sebelum ini bekerja dengan pelajar berkeperluan khas akan berfaedah.
  • Pengetahuan tentang amalan pengajaran untuk murid berkeperluan khas.
  • Pengkhususan dalam Pendidikan Khas akan menguntungkan.

Faedah: Tuntutan lebih masa

Pilihan: Malaysia Sahaja


Flag job 🏴
Similar Jobs: Coding Instructor/ Tutor - Work From Home, Chat Administrative Agent, PART-TIME CODING TUTOR.