Philippines landscape
Job Post
dreamcareerbuilder.com

PHRN - Medical Coder

Metacom BPO Posted: 2 Month
Flag job 🏴

Description:

Kami ay kumukuha ng PHRN / Medical Coders!

suweldo :

  • Hanggang 60,000 buwanang basic
  • Hanggang 100,000 signing bonus


Kwalipikasyon :

  • Dapat ay may aktibong lisensya ng PHRN
  • Dapat ay mayroong active coding certification
  • Dapat ay may 6 na buwang karanasan sa medikal na coding
  • Sa CCS/CIC/CPC/ED/Home Health/SDS/Profee Coding Certification (IP/SDS/HH/ED/Profee)

MAG-APPLY NA!

#nclex #usrn #nurse #registerednurse #nclexrn #rn #nclexstudying #nclexjourney #nursesoftiktok #nclexrnph #nclexrnphilippines #nursing #nursingph #nursingphilippines #nclexpasser #nclexprep #phrn #nursingstudent #urselifeschool #nursingstudent #nursinglifeschoole #rn2023 #usrn2023 #nurse2023 #nclextips #nclexexam #nurses #ielts #studentnurse #visascreen #visa #buhaynurse #bponurses #bponurse #nurse


Flag job 🏴
Similar Jobs: Call Center Agent, (USRN) US Registered Nurse Hiring, USRN - Work From Home Setup.