Malaysia landscape
Job Post
Orlin Academy Sdn Bhd

Saturday Class Teacher

Orlin Academy Sdn Bhd Posted: 1 Month
Flag job 🏴

Description:
  1. Menerima dan menyambut ketibaan kanak-kanak di kelas.
  2. Merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut arahan, dasar dan garis panduan yang ditetapkan
  3. Merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran harian dan mingguan.
  4. Membuat penilaian berterusan terhadap perkembangan kanak-kanak dalam domain kognitif efektif dan psikomotor.
  5. Memastikan keselamatan, kebersihan, kesihatan, keselesaan dan keceriaan kanak-kanak sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran
  6. Mengemaskini, menyedia data / maklumat / rekod / laporan berkaitan mengikut masa dan arahan yang ditetapkan (contohnya laporan aktiviti / bulanan kelas, spesifikasi output.
  7. Menghadiri bengkel / latihan kursus / seminar / persidangan yang diarahkan oleh syarikat. 
  8. Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh syarikat dari semasa ke semasa.

Flag job 🏴
Similar Jobs: Occupational Therapist, Special Education Needs Teacher (Urgent Hiring), Team Leader - Start ASAP, Personal Assistant, ADMINISTRATOR HR.