Malaysia landscape
Job Post
dreamcareerbuilder.com

Pengurus akaun

AXG INDUSTRIES SDN BHD Posted: 17 Days
Flag job 🏴

Description:
  1. Mengendalikan fungsi perakaunan pembuatan termasuk akaun pengurusan
  2. Memastikan penyelarasan sistem perakaunan dan memastikan integriti angka yang dilaporkan
  3. Sediakan ramalan kewangan dan unjuran aliran tunai apabila ia diperlukan
  4. Mengawasi spektrum penuh pelaporan berkanun perakaunan kewangan dan hal ehwal cukai
  5. Hubungan dengan juruaudit luar syarikat, jurubank, ejen cukai
  6. Memastikan pematuhan piawaian perakaunan
  7. Nasihat pengurusan mengenai perancangan dan strategi untuk pengurusan perakaunan yang betul
  8. Mengurus dan menyelia pasukan kakitangan perakaunan
  9. Sebaiknya mereka yang mempunyai pengetahuan dalam perakaunan pembuatan

Flag job 🏴
Similar Jobs: Sales Coordinator - Ultra Dynamic (Cavite), Inventory Control Specialist - Manila, Transport Coordinator - Manila.